מיזם ביואתיקה שחור שקוף.png

סדרת הרצאות בינתחומיות רפואה - מדעי הרוח

יושבי ראש:

פרופ' קרן אברהם, .Ph.D, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' נועם שומרון, .Ph.D, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר גלית וולנר, .Ph.D, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב

 

אודות: 

מדע הרפואה ומדעי הרוח חולקים עניין משותף – האדם. ההבדל הבסיסי והמהותי הוא באופני החקירה ואלו מובילים לעתים למסקנות שונות ולעתים לדומות. בסדרת ההרצאות נבחן כיצד שני התחומים מתמודדים עם סוגיות ובעיות שונות והאם המסקנות דומות וכיצד השוני, ככל שקיים, יכול לתרום לתוצאות מחקר עשירות יותר, יעילות יותר ומדוייקות יותר.

 ​

משתתפים: 

פורום פתוח לחברי סגל וסטודנטים מכל התחומים וכן לציבור הרחב

תכנית הפגישות לסמסטר אביב 2019: 

27/3/2019 9:30-11:00

Dr. Hagai Boas (The Van Leer Jerusalem Institute), “The political economy of transplant organs”

 

Prof. Shai Izraeli (Head of Pediatric Hematology-Oncology Division, Schneider Children's Medical Center), “History of cancer treatment”

 

April 10, 2019, 10:00-11:30

Dr. Denisa Kira (Marie Curie Research Fellow at BISITE, University of Salamanca, Spain), “Playing and hacking with your medical data”

 

Dr. Omry Koren (Bar Ilan University’s Medical School, Sefad), “Microbiome: Diversity within our body”

 

May 7, 2019, 10:00-11:30

Dr. Oren Asman (Tel Aviv University), “Medical ethics in the digital age”

 

Prof. Hagit Messer-Yaron (Faculty of Engineering, Tel Aviv University), “On the Role of Engineers in Ethically Aligned Design of Autonomous Intelligent Systems”

 

May 28, 2019, 10:00-11:30

Ruth Anderwald and Leonhard Grond (Artists, Austria), “On Dizziness”

 

Prof. Nachum Dershowitz (Computer Science, Tel Aviv University), “AI and historical manuscripts: Building a coherent picture in order to tell a story”

 

June 12, 2019, 10:00-11:30

Prof. Ian McGonigle (Nanyang University, Singapore), “GenomeAsia100k and the problem of defining an ethnic group for the purpose of creating a reference genome”

 

Dr. Reut Matar (Genetics Institute, Rabin Medical Center), “In vitro fertilization and pre-implantation genetic diagnosis”

פגישות שהתקיימו בסמסטר החורף 2018: 

  

 • Dr. Noam Shomron, “Genomics: Decisions You Make When Reading Your DNA” (in English)

 • Dr. Galit Wellner, “Self Tracking and Personalized Medicine: Rethinking the Patient”

 • Dr. Oded Rechavi, “Heritable  Memories”

 • Prof. Eva Jablonca, “Epigenetics and Social Justice: The Epigenetic Impacts of Poverty, Hunger and Severe Psychological  Pressure”

 • Prof. Karen B. Avraham, “Genetics and the Culture of Deafness: Are They Compatible?” (in English)

 • Dr. Carmel Vaisman, “Forget What You Know About Disability: How Cyborg Discourses Reconfigure Disability”

 • Prof. Jonny Gershoni, “Don't debate - Vaccinate!" (in English)

 • Dr. Ehud Lamm, “Exposing Medical Pseudo-Science May Be Unethical”

 • Dr. Adi Barzel, “Engineering the Genome to Cure Innate Diseases and Cancer”

 • Dr. Yaron Cohen Tzemach, “Plato and Aristotle Go to the Doctor: On Medicine and Economics in Greek Philosophy”

 • Dr. Vered Padler-Karavani, “Aiming at the Sweet Spot of Human Diseases”

 • Dr. Shlomit Yadlin-Gadot, “A Maze of Mirrors: Hidden Social Agents in the Human Mind”