top of page
MERCAZ HEBREW.png
ראיונות, סמינרים והרצאות בוידאו

הורות, הפריה בסיוע, אתיקה וגנטיקה - פרשת העוברית שהוחלפה. מציג: פרופ' רועי גילבר. מגיב: פרופ' יחיאל בר אילן. סמינר לביואתיקה ולמשפט 22.11.2022. 

כפיית טיפול במסגרת אשפוז פסיכיאטרי ומשפט טיפולי - מקדם בריאות. סמינר ביואתיקה ומשפט עם ד"ר עו"ד אורן אסמן (במסגרת המרכז לבריאות משפט ואתיקה של אונ' חיפה) 21.11.2022

"המאבק חוצה היבשות על חייה של אלטע (פרשת אלטע פיקלסר), ריאיון עם ד"ר עו"ד אורן אסמן, חדשות השבת, כאן 11 (26.6.2021)

מידות טובות בתקופה פחות טובה (אתיקה בזמן הקורונה), ד"ר עו"ד אורן אסמן, מדרשת לשכת עורכי הדין (2.11.2020)

צדק והקצאת משאבים בעידן הקורונה, ד"ר עו"ד אורן אסמן, מדרשת לשכת עורכי הדין (27.4.2020)

אוטונומיה, אשפוז כפוי וגישת המשפט הטיפולי, ד"ר עו"ד אורן אסמן, מדרשת לשכת עורכי הדין (19.4.2020)

היערכות למגיפת הקורונה בישראל: איזון ערכים בבריאות הציבור, ד"ר עו"ד אורן אסמן, במסגרת תכנית מוסמך בחוג לסיעוד (11.3.2020) 

רפואת בריאים: האתיקה של רפואת העתיד , פרופ' יחיאל בר אילן, במסגרת הרצאות הדיקן (2.5.2018). 

לימוד החייאה בתינוק שזה עתה מת: ריאיון עם פרופ' יחיאל בר אילן אודות מאמרו המשותף עם פרופ' שאול דולברג בנושא זה לתכנית "אורלי וגיא" (30.4.2018)

אתגרים בטיפול בחולת אנורקסיה המבקשת להשתחרר מאשפוז ו"חוזה יוליסס" בחוק הכשרות המשפטית: כתבה בהשתתפות ד"ר אורן אסמן ב"אולפן שישי" בערוץ 2 (21.4.2017)

פאנל בנושא מעמד העובר בר החיות בהשתתפות פרופ' יחיאל בר אילן, פרופ' דפנה הקר, פרופ' יריב יוגב, פרופ' יעל השילוני-דולב, עו"ד איתן עמרם ובהנחיית ד"ר אורן אסמן (12.6.2016)

פאנל בנושא אתיקה בביג דאטה רפואי (באנגלית) בהשתתפות פרופ' יחיאל בר אילן, פרופ' מוריה פטרסון, פרופ' אפרת לוי-להד, ד"ר שרון בסן, ד"ר נעמה כרמי  (7.12.2016)

bottom of page