top of page
MERCAZ HEBREW.png
סמינר "הרפורמה המשפטית" והסערה סביבה

מנחים:

ד"ר יוסי להמן, המרכז לביואתיקה ולמשפט, אונ' תל אביב 

ד"ר עו"ד אורן אסמן, החוג לסיעוד והמרכז לביואתיקה ולמשפט, אונ' תל אביב
אודות:

נראה כי מאז ימי ה"ההתנתקות" או מלחמת לבנון, לא הייתה החברה הישראלית במשבר פוליטי וערכי כה עמוק כגון זה שמלווה את מאמצי החקיקה של הממשלה הטריה. הכאב מפלח בעם ומועצם בשיח מתלהט ובחששות קיצוניים באגפים שונים של החברה. הציבור שואל את עצמו אם אנו במגמת תיקון או שמא בגל חדש, חמור יותר, של חזרה על דפוסים כושלים של חקיקה, משילות ושפיטה. בנסיבות אלו, נשחק גם השיח הביקורתי והמעמיק אל מול רטוריקה ניכרת של הקצנה, של זעם, ושל עיסוק בכותרות גדולות ומפלגות. 

 

על מנת לעורר את ההקשבה ואת החשיבה הביקורתית, תוך התייחסות להשפעת תהליכי החקיקה על תחום הביואתיקה, המרכז לביואתיקה ומשפט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב, עורך סדרת מפגשים מקוונים בה דוברים שונים יציגו את מחשבותיהם ועמדותיהם בהרחבה וללא הפרעה.  

הקלטות המפגשים שהתקיימו עד כה

יום ה, 9 במרץ 2023 , שעה 18:00
מחשבותיו של אזרח מודאג מהרפורמה המשפטית
מציג: פרופ' יחיאל בר אילן, בי"ס לרפואה, אונ' תל אביב.

יום א, 12 במרץ 2023 , שעה 18:00            
האמנם זוהי דמוקרטיה? מי הרוב? מה הן זכויות המיעוט? ומי הדיקטטור? 
מציג: עו"ד יואב ללום, משרד עו"ד ללום ושות'.​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יום ה, 16 במרץ 2023 , שעה 18:00
המסורת הפוליטית היהודית ותיקון יסודות המשטר בישראל.
מציג: ד"ר רונן שובל. מכון ארגמן וקרן תקווה. חוקר, אוניברסיטת פרינסטון.
 
יום א, 19 במרץ 2023
פאנל הדברות בנושא "הרפורמה המשפטית"
משתתפים: פרופ' יחיאל בר אילן, עו"ד יואב ללום, ד"ר רונן שובל

 

​ 

 
 
 
 
 
 
 

bottom of page