מיזם ביואתיקה שחור שקוף.png
 סמינר ביואתיקה ומשפט

מנחים:

פרופ' יחיאל מיכאל בר אילן, MD, MA, המחלקה לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה.

ד"ר עו"ד אורן אסמן, LLD, החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה.

אודות:

הסמינר מתמקד בסוגיות ביואתיות מגוונות וכן בסוגיות משפטיות משיקות ונפגש במהלך שנת הלימודים. הפגישות לעתים עוסקות בטקסטים בסיסיים בביואתיקה, מאמרים או פרקים בספרים, ולעתים כוללות הצגות של תלמידי מחקר, חוקרים ומרצים אורחים מישראל ומהעולם. הנושאים שנדונו לאורך השנים כללו: פרטיות, אתיקה של סגולות, תועלתנות, דיאונטולוגיה, פסיכולוגיה מוסרית, כבוד האדם וזכויות אדם, ביואתיקה ביהדות, אתיקה קלינית, אתיקה ובריאות הציבור, היבטים סוציו-היסטוריים של מקצועות בריאות ועוד.

פגישות בשנה"ל 2022-2023:

בשנת הלימודים 2022-2023 תתקיימנה הפגישות באופן וירטואלי (אלא אם יקבע אחרת) בימי שלישי.

להלן התכנית  של הסמינר לסמסטר א * 
* חלק מהמפגשים יתקיימו באנגלית, כפי שמפורט; שינויים, ככל שיהיו, יפורסמו למשתתפי הסמינר ובאתר המרכז. חומרי הקריאה יופצו באמצעות הדוא"ל לרשומים ברשימת התפוצה של הסמינר.  
1.    אוטונומיה בחוק ובאתיקה ברפואית:
 כפיית טיפול במסגרת אשפוז פסיכיאטרי ומשפט טיפולי (8.11.2022)  
שני מאמרים כרקע לדיון: 
•    Joury S. Asman O., Gold A, Compulsory Treatment of Physical Illness in Involuntarily Psychiatric Hospitalization:    A Survey for Doctors and Nurses. Nursing Ethics (forthcoming) 

2.    הצגת מחקר ודיון בסוגיה עכשווית  (22.11.2022)  

שני מאמרים כרקע לדיון:

3.    אתיקה בפסיכותרפיה  (6.12.2022)  - באמצעות זום
מאמר כרקע לדיון: 
•    א אסמן, י מרגולין, א ויצטום,  השלכות אתיות ומשפטיות של יחס מקומם כלפי מטופלים  בבריאות הנפש, שיחות 53 (טרם פורסם).  

4.    פסיכולוגיית קבלת החלטות בביואתיקה, סמכות אפיסטמית והשפעתה. (27.12.2022) – באמצעות זום
מאמר כרקע לדיון: 
•    Nelson et al, Bioethics and the Moral Authority of Experience, American Journal of Bioethics (Forthcoming) 

5.    זכויות בזיקנה וזכויות אנשים עם מוגבלויות (10.1.2023, מפגש פיסי בקמפוס, באנגלית) 
Human Rights, Elder rights and the rights of persons with Disabilities, Prof. Michael A. Stein 
אורח: פרופ' מייקל סטיין, הפקולטה למשפטים בהרווארד. 
6.    אתיקה במצבי אסון/חירום/מלחמה בשיתוף פעולה עם חוקרים מאוקראינה (התאריך יפורסם, באנגלית, באמצעות זום) 
 Ethics and Law in disaster preparedness, Examples from the Ukraine (with colleagues from Kiev). Date to Be Determined.
 

 

 
 

משתתפים:

תלמידי מחקר בביואתיקה וסטודנטים נוספים, חברי סגל, משפטנים, פילוסופים, רופאים ואנשי מקצועות הבריאות.

לפרטים נוספים או להצטרפות לסמינר, ניתן ליצור קשר עם ד"ר אסמן