top of page
MERCAZ HEBREW.png
  • Linkedin
  • Youtube
  • Facebook

“ חינוך ללא ערכים, שימושי ככל שיהיה, נראה כחינוך שעשוי להוביל להפיכתו של האדם לשטן יותר מתוחכם.” 

המרכז לביואתיקה ולמשפט הוקם בשנת 2018. אופיו הבינתחומי מגשר בין פקולטאות, בתי ספר וחוגים שונים באוניברסיטה, ומאפשר לקיים שיח, הכשרה ומחקר בנושאי ביואתיקה, דיני-בריאות, מדעי הרפואה והאדם. יעדי המרכז המרכזיים הנם לעסוק בסוגיות אתיות ומשפטיות עכשוויות בתחום מדעי הרפואה ומקצועות הבריאות, לאגד תכנים, קורסים ויוזמות באוניברסיטת תל אביב תחת קורת גג אחת, לתמוך ולחזק את תכניות האתיקה בבתי החולים ובמוסדות הבריאות המסונפים לפקולטה לרפואה, לעודד ולהכשיר מטפלים ומובילים בתחומי הביואתיקה, לשמש כמוקד למצוינות מחקרית בביואתיקה, במדיניות בריאות ובדיני בריאות ולעודד כתיבה ופרסום של מאמרים מחקריים בעלי השפעה גבוהה.  בראש המרכז עומדים ד"ר אורן אסמן ופרופ' יחיאל מיכאל בר אילן. 

bottom of page