חזון ותכניות לעתיד

יעדי המיזם

 • לעסוק בסוגיות אתיות ומשפטיות עכשוויות בתחום מדעי הרפואה ומקצועות הבריאות.

 • לאגד קורסים ויוזמות באוניברסיטת תל אביב תחת קורת גג אחת ולעודד פעילויות נוספות בתחומי הביואתיקה במסגרת ההכשרה האקדמית ובמסגרת פעילויות נוספות של סטודנטים וחברי סגל בפקולטה לרפואה ובאוניברסיטה.

 • לשמש מענה לחיפוש מידע של סטודנטים ואחרים שמעוניינים להעמיק את הידע שלהם בנושאי ביואתיקה ומשפט רפואי ולקחת חלק בקורסים, סמינרים, תכניות ואירועים באוניברסיטה.

 • לתמוך ולחזק את תכניות האתיקה בבתי החולים ובמוסדות הבריאות המסונפים לפקולטה לרפואה.

 • לשתף את הציבור בדיון ובהעמקה בסוגיות אתיות שנוגעות לטיפול ברפואי וטכנולוגיות רפואיות חדשות.

מטרות

 • הקמת מרכז לביואתיקה ולמשפט בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

 • לעודד ולהכשיר מטפלים ומובילים בתחומי הביואתיקה.

 • לשמש כמוקד למצויינות מחקרית בביואתיקה, במדיניות בריאות ובדיני בריאות.

 • לעודד כתיבה ופרסום של מאמרים מחקריים בעלי השפעה גבוהה בתחומי הביואתיקה ודיני הבריאות.

 

פעילויות מתוכננות

 • יצירת נוכחות וזמינות דיגיטלית למיזם כדי להגביר את המודעות לפעילויותיו ולמידע שהוא מציע.

 • ליצור הכשרות מקצועיות בתחום הביואתיקה והמשפט הרפואי לאנשי מקצוע.

 • ליזום תכנית מוסמך בביואתיקה והסדרה של דיני בריאות – כולל התנסות שדה מעשית.

 • מתן הזדמנות לתלמידים מחו"ל ולחברי סגל לעסוק בפעילויות הקשורות למחקר בביואתיקה ובתכניות של בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

 • תכנית חילופים של סטודנטים ושל סגל עם מוסדות מובילים בתחום הביואתיקה בעולם.