top of page
מיזם ביואתיקה שחור שקוף.png
ההרצאה השנתית בביואתיקה ובמדיניות ציבורית

מרכזים: 

  • ד"ר אורן אסמן, LLD, עו"ד, החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

  • פרופ' רגי'ס דה סילבה, MPA, MD, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת הרווארד

 

אודות ההרצאה:

ההרצאה השנתית בביואתיקה ובמדיניות ציבורית תתקיים מדי שנה בפקולטה לרפואה ע"ש סקאלר באוניברסיטת תל אביב. הקהל יכלול מומחים בביואתיקה, בריאות, מדע, עסקים, משפט ו/או מדיניות כדי לדון בסוגיות עכשוויות שנוגעות לעבודת העוסקים ברפואה ובמקצועות הבריאות, למתמחים ולאנשי מנהל רפואי. 

המרצים המוזמנים יגיעו לשוחח עם הקהל במאורע שצפוי להפוך לאחד מאירועי המפתח של המיזם, במטרה להדגיש את החשיבות של השיח הביואתי הן בפקולטה לרפואה והן במסגרת שירותי הבריאות. 

 

התכנית:

הדוברים ייבחרו על ידי וועדה מקצועית. המידע אודות ההרצאות יפורסם מספר חודשים לפני האירוע. הרצאות נוספות של חברי סגל אורחים עשויות להתקיים לאורך השנה, בהתאם לזמינותם של מרצים שכאלו בכל שנה. 

משתתפים: 

חברי סגל קליניים ופרה-קליניים, סטודנטים, מתמחים ואחרים במוסדות המסונפים לפקולטה. 

bottom of page